Prorektor Univerzity Karlovy
Odborník na ústavní právo
Volební obvod č. 17
 • Praha 12, Praha 16
 • Praha-Lipence
 • Praha-Lochkov
 • Praha-Velká Chuchle
 • Praha-Zbraslav
 • Praha-Kunratice
 • Praha-Šeberov
 • Praha-Újezd
 • Praha-Libuš
 • Praha-Petrovice

a část území městské části Praha 4 tvořenou katastrálními územími Hodkovičky a Lhotka.

Aktuální programové body

 1. V souladu s Ústavou budu pracovat ve prospěch České republiky a jejích občanů.
  • Pomůžu senátorům v pochopení Ústavy; budu proti jejím nepromyšleným a neuváženým změnám.
  • Budu usilovat o zvýraznění Senátu v legislativním procesu.
  • Podporuji myšlenku celostátního referenda vhodně doplňující rozhodování Parlamentu a vlády. Uvažujme také o jiných formách občanské účasti na rozhodování
  • Zasadím se o ústavní zakotvení českého národa. Můj návrh na formulaci čl. 1 nově vloženého odst. 2 Ústavy zní: „Česká republika je vlastí příslušníků českého národa a národnostních a etnických menšin, které jsou s ní trvale spjaty. Právním výrazem tohoto svazku je institut státního občanství.“
  • Budu usilovat o to, aby v Ústavě bylo výslovně stanoveno, že v České republice je český jazyk státním jazykem.
 2. Chci pomáhat zachovat a rozvíjet vzdělanost českého národa v měnícím se světě.

  Ve sjednocené Evropě, založené též na prostupnosti vzdělávacích systémů, bychom neměli zapomenout svůj jazyk, svoji historii a opustit svou identitu.

  • Vzdělanost nespočívá jen v množství informací, ale také ve schopnosti s nimi pracovat, odlišovat informace podstatné od nepodstatných.
  • Vzdělanost není dána jen úrovní školství; podporuji všechny formy vzdělávání a výchovy (v rodině, spolcích, vzdělávacích institucích, prostřednictvím internetu…).
  • Kvalitu gymnázií můžeme zvýšit návratem k přírodovědnému (s maturitou z matematiky) a humanitnímu zaměření (s maturitou z dějepisu).
  • Podporuji zvyšování platů ve školství; nezapomeňme přitom i na vysoké školy, zvláště mladé asistenty a doktorandy.
  • Souhlasím s návrhem označení státního svátku 17. listopadu též za Mezinárodní den studenstva.
  • Snižme administrativní zátěž na všech stupních škol.
 3. Pomůžu řešit problémy našeho volebního obvodu.

  Za tím účelem budu trvale v kontaktu s radnicemi městských částí, s primátorem a členy Rady hl. m. Prahy.

  Za stěžejní v tomto směru považuji:

  • výstavbu metra D, dostavbu tramvajové trati a vnějšího okruhu
  • zachování zeleně, ukončení zástavby zelených ploch a zahušťování sídlišť novou zástavbou
  • rozvoj infrastruktury dle potřeb jednotlivých městských částí a zkvalitnění bezpečnosti

Volební obvod č. 17

 • Praha 12, Praha 16
 • Praha-Lipence
 • Praha-Lochkov
 • Praha-Velká Chuchle
 • Praha-Zbraslav
 • Praha-Kunratice
 • Praha-Šeberov
 • Praha-Újezd
 • Praha-Libuš
 • Praha-Petrovice

a část území městské části Praha 4 tvořenou katastrálními územími Hodkovičky a Lhotka.