Ales gerloch

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc

Kandidát na senátora pro volební obvod č. 17

Prorektor Univerzity Karlovy
Odborník na ústavní právo
Volební obvod č. 17
  • Praha 12, Praha 16
  • Praha-Lipence
  • Praha-Lochkov
  • Praha-Velká Chuchle
  • Praha-Zbraslav
  • Praha-Kunratice
  • Praha-Šeberov
  • Praha-Újezd
  • Praha-Libuš
  • Praha-Petrovice

a část území městské části Praha 4 tvořenou katastrálními územími Hodkovičky a Lhotka.

Kdo jsem

Absolvoval jsem studium práv na Univerzitě Karlově v Praze, kde vyučuji dodnes. V akademické sféře se zaměřuji zejména na ústavněprávní problematiku (především fungování a roli Ústavního soudu pro české soudnictví a řízení před ním), teorii práva, právní filozofii a právní sociologii, přičemž v tomto oboru mi byla v roce 2001 udělena profesura.

V advokátní praxi se specializuji na řízení před Ústavním soudem, týkající se převážně ústavních stížností a návrhů na zrušení zákona či jiného právního předpisu, jakož i na expertizní činnost.

Na Právnické fakultě UK pak působím jako vedoucí katedry teorie práva a vedoucí katedry ústavního práva. V roce 2014 jsem dokončil druhé volební období jako děkan této fakulty a následně jsem byl jmenován prorektorem Univerzity Karlovy pro akademické kvalifikace. Z pozice místopředsedy Legislativní rady vlády, jako jejího poradního orgánu, se spolupodílím na tvorbě nové legislativy; spolu s ostatními členy usiluji o korekci nekvalitních návrhů.